Atık Isı Uygulamaları

Enerjinin hiç olmadığı kadar önemli ve değerli olduğu bir dönemde yaşadığımız göz önüne alındığında enerjiyi en doğru ve efektif biçimde kullanmanın kritik öneme sahip olduğunu söylemek mümkündür.

Enerji verimliliğini sağlamaya yönelik çalışmalarda göz önünde bulundurulması gereken en önemli unsurlardan biri prosesler sonucunda ortaya çıkan atık ısıyı geri kazanmaktır. Endüstriyel tesislerde kazan ve fırınların baca gazlarından, kompresörlerden ve bunlar gibi birçok farklı noktadan atık ısı geri kazanımı yapılabilir. Geri kazanılan atık ısı da bina ısıtmasında kullanılarak enerji tasarrufu sağlanabilir.

Yüksek tavanlı yapılar için konveksiyonel sistemler yerine radyant sistemleri kullanmak çok daha efektif ve verimlidir (karşılaştırmalar bölümünden detaylı bir şekilde incelenebilir). Dolayısıyla atık ısı, eşanjörler vasıtasıyla suya aktarılarak binanın ısıtılmasında sulu radyant paneller kullanılabilir. Sulu radyant paneller dışında atık ısı ile çalışabilecek başka bir radyant ısıtma sistemi mevcut değildir.

Sulu radyant panellerde ısı kaynağı olarak atık ısının kullanılması durumunda ısıtma için ilave bir ısı kaynağına ihtiyaç duyulmaz, atık ısı kaynağı kapasitesinin yetersiz kaldığı durumlarda ise sulu radyant panelleri ilave bir ısı üreteci ile (kazan vb.) takviye etmek mümkündür.

Atık ısı kaynaklarının kullanımı sayesinde binanın ısıtılması için gerekli yakıt tüketimlerinden %100’e kadar tasarruf etmek mümkündür ve hatta bazı durumlarda proses sonucu açığa çıkan atık ısının uzaklaştırılması veya soğutulması için harcanacak enerji masraflarından da tasarruf sağlanabilmektedir.

Atık ısı kullanan sulu radyant ısıtma sistemleri için çok uygun yatırım geri dönüş süreleri elde edilebilmekte ve uzun vadede çok ciddi tasarruf miktarlarına ulaşılabilmektedir.