Karşılaştırmalar

Sulu Radyant Isıtmanın Alternatif Sistemler ile Karşılaştırmaları;

Sulu Radyant Isıtma Sisteminin Konveksiyonel Isıtma Sistemlerine Göre Avantajları;
 • Yüksek sıcaklıklarda ısıtma havasına gerek duyulmaz (Isı hava ile değil, sıcak yüzeylerdeki ısı ışınımı ile aktarılır.)

 

 • Hacmin tümünü ısıtmaya gerek duyulmaz (Isı ışınımı ile önce yüzeyler, insanları ve makineler, daha sonra hava ısıtılır.)

 

 • Performansı bölgelere göre ayırmak mümkündür. (Sistemin çalışır olduğu yerlerdeki sıcaklığı etkilemeden, yüksek sıcaklığa gerek duyulmayan bölgeler kapatılabilir.)

 

 • Sulu radyant ısıtma hava dolaşımına gerek duymaz. Toz ve partikül hareketi oluşturmaz, sessiz çalışır.

 

 • Tavan altındaki hava sıcaklığı havayla ısıtma sistemlerine göre çok daha düşüktür, bu da çok daha az ısı kaybı anlamına gelir (tabakalaşma etkisi).

 

 • Yüzey sıcaklıkları (zemin, duvar vb.) yüksek olduğundan ve hava hareketi yaratmadığından konfor hissi çok daha yüksektir.

 

 • Işınım etkisinden dolayı sıcaklık hissiyatı daha yüksektir (hissedilen sıcaklık ortam sıcaklığından 2-3 °C daha yüksektir), dolayısıyla daha düşük set sıcaklıkları ile ihtiyaç duyulan konfor sağlanabilir ve bu sayede enerji tasarrufu elde edilebilir. Ortam set sıcaklığının 1°C düşürülmesi ile yakıt tüketiminin ortalama %6 civarında azaltılması mümkündür.

 

 • Sulu radyant ısıtma sistemleri ile havayla ısıtmaya göre %60’a kadar tasarruf sağlamak mümkündür.

 

 • Herhangi bir hareketli parça bulunmadığından servis ve bakım maliyetleri çok düşüktür.

 

 • Sulu radyant panellerin kullanım ömrü ortalama 50 yıldır.

 

 • Elektrik beslemesi gerektirmediğinden ve yanma mahal içerisinde gerçekleşmediğinden yangın riski yoktur.
Sulu Radyant Isıtma Sisteminin Borulu Radyant Isıtma Sistemlerine Göre Avantajları;
 • Sulu radyant paneller ile borulu radyant ısıtıcılara kıyasla işletme maliyetlerinde %35’e varan oranlarda tasarruf elde edilebilir. Sistem verimi borulu radyantlara göre oldukça yüksektir. Radyant ısıtıcılarda sistem verimi; yanma verimi, termal verim, radyant verimi, kontrol verimi ve tasarım veriminin toplamından oluşur. Sulu radyant panellerde yanma verimi kullanılan sisteme bağlı olarak optimize edilebilirken, borulu radyant ısıtıcılarda bu değer sabit ve cihaz brülörüne bağlıdır. Yoğuşmalı sistemler, ısı pompaları vb. yüksek verimli sistemler kullanılarak sulu radyant paneller ile sadece yanma veriminden %12 civarında tasarruf etmek mümkündür. Sulu radyant panellerde radyant verim %79 gibi çok ciddi değerlere ulaşabilirken, standart borulu radyantlarda bu değer ortalama %55 civarındadır. Sulu radyant panellerde ihtiyaca göre su sıcaklığı ve debi ayarı yapılabilir, modülasyonlu ısıtma sistemleri sayesinde kontrol verimi %99 gibi değerlere ulaşabilir. Borulu radyantların birçoğu ise kademelidir ancak modülasyonlu brülöre sahip borulu radyantlar dahi değişken ısıtma ihtiyaçlarına sulu radyant paneller kadar hassas karşılık veremezler. Sulu radyant panellerin sonsuz tasarım olanakları da verimliliği maksimize etmede ciddi katkılar sağlar.

 

 • Sulu radyant paneller borulu radyantlara oranla daha homojen bir ısıtma sağlar.
BORULU RADYANT GRAFİĞİ
SULU RADYANT GRAFİĞİ

Borulu radyant grafiğinde düz bir borulu radyantın etki ettiği alandaki ısı haritası, sulu radyant grafiği ise örnek bir sulu radyant uygulaması gösterilmiştir. Borulu radyantlarda yanmanın gerçekleştiği bölgedeki ortalama sıcakık 650 C, atık gazın tahliye edildiği bölgedeki ortalama sıcaklık ise 150 C bandındadır. Aradaki 500 C derecelik farkı dolayısıyla etki alanında homojen olmayan bir ısı dağılımı gerçekleşir ve konforsuzluk oluşur. Sulu radyant panellerde ise tasarıma bağlı olarak gidiş dönüş sıcaklık farkı 5 C derece ile 40 C derece arasında seçilebilir. Bunun yanı sıra sulu radyant panellerde gidiş hatları (en sıcak hat) ile dönüş hatlarının (en soğuk hat) etki alanları çalıştırılarak tamamen homojen bir ısıtma sağlamak mümkündür.

 

 • Sulu radyant paneller geniş yüzey alanları ve nispeten düşük yüzey sıcaklıkları sayesinde, borulu radyantların yüksek yüzey sıcaklıkları dolayısıyla yarattığı rahatsızlığı yaratmaz ve çok daha konforlu bir ısıtma sağlar.

 

 • Borulu radyantlarda yanma sonucu açığa çıkacak atık gazların uzaklaştırılması için her bir cihaza baca uygulaması yapılmalıdır. Sulu radyant panel kullanımında mahal içerisinde herhangi bir baca uygulamasına gerek yoktur. Yapının çatısında veya duvarlarında herhangi bir işlem yapılmaz, yapı hem içeriden hem de dışarıdan çok daha şık bir görünüme sahip olur. Baca uygulamasının yapılmasının mümkün olmadığı veya zor olduğu durumlarda da sulu radyant panel kullanımı çok ciddi avantajlar sağlar.

 

 • Borulu radyant uygulamalarında her cihaz girişine bir doğalgaz hattı çekilmesi ve emniyet ekipmanlarının kurulumunun yapılması gereklidir. Ciddi bir borulama ve işçilik gerektirir. Sulu radyant ısıtma sisteminde ise paralel radyant hatlar boyunca çekilecek sıcak ve soğuk su boruları sistemin çalışması için yeterlidir.

 

 • Sulu radyant ısıtma tamamen sessizdir, borulu radyant ısıtmada ise brülör ve fan dolayısıyla düşük de olsa bir gürültü mevcuttur.

 

 • Sulu radyant panellerde herhangi bir doğalgaz veya elektrik bağlantısı mevcut değildir. Dolayısıyla mahalde sulu radyant panel kaynaklı bir yangın veya kaçak riski oluşmaz. Borulu radyantlarda ise hem yanma cihaz içerisinde gerçekleştiği için, hem de brülör için elektrik beslemesi gerektiğinden kaçak ve yangın riski mevcuttur. Bunun yanında borulu radyant ısıtıcılarda yüzey sıcaklıkları çok yüksek olduğu için ıstıcı yüzeyine yakın mesafede bulunan ekipmanların (kablolar vb.) zarar görmemesi ve yangına sebebiyet vermemesi adına ekipmanlar ile borulu radyantlar arasında belirli bir mesafe bulundurulması ve ekipmanların izole edilmesi gereklidir.

 

 • Sulu radyant panellerde hiçbir hareketli parça bulunmadığı için arıza riski yoktur, bakım ve servis maliyetleri çok düşüktür. Sulu radyant panellerin garanti süresi 10 yıl, kullanım ömrü ise ortalama 50 yıldır. Borulu radyantlarda ise brülör gibi bakım gerektiren ve arıza kaynağı olabilecek ekipmanlar mevcuttur. Dolayısıyla arıza riski, bakım ve servis maliyetleri yüksektir. Garanti süresi üreticiden üreticiye değişmekle beraber maksimum kullanım ömrü 10-15 yıl civarındadır.

 

 • Borulu radyant ısıtıcılar için doğalgaz veya LPG dışında başka bir yakıt kullanmak mümkün değildir. Ancak sulu radyant paneller sıcak su ile çalıştığı için panellerin sıcak su üretebilecek herhangi bir ısı kaynağı ile çalışması mümkündür. Dolayısıyla sulu radyant paneller doğalgaz, LPG, biogaz, pelet, talaş, odun, kömür, elektrik (ısı pompası veya elektrikli kazan-kombi) gibi yakıtlar ve bunun yanında buhar, jeotermal enerji veya tesisten elde edilecek herhangi bir atık ısının eşanjörler vasıtasıyla suya aktarılması ile kullanılabilir.

 

 • Proses sonucu kullanılmayan ısı veya yakıldığında enerji kaynağı olabilecek atıklar (talaş gibi) açığa çıkaran tesislerde sulu radyant paneller kullanılarak tesis ısıtması çok düşük maliyetler ve hatta sıfır maliyet ile gerçekleştirilebilir. Borulu radyant ısıtıcılarda bu atıkların kullanılması mümkün değildir.

 

 • Borulu radyant ısıtıcılar sulu radyant ısıtıcılara oranla düşük yüzey alanına sahip olduğundan etki alanları daha düşüktür. Dolayısıyla belirli bir alanın ısıtılması istendiğinde sulu radyant paneller ihtiyaç duyulan kapasiteye bire bir uygun olacak şekilde tasarlanabilirken, borulu radyant ısıtıcılarda istenilen etki alanının sağlanması için kapasitenin ihtiyacın çok üzerinde seçilmesi gerekebilir. Bu da kurulu gücün yükselmesine sebep olur. Gaz firmaları doğalgaz aboneliği alacak ve organize sanayi bölgeleri dışındaki tesislerden güvence bedeli tahsil eder. Bu güvence bedeli iki ay süresince tesiste tüketilebilecek maksimum doğalgaz bedeli üzerinden hesaplanır, abonelik esnasında tahsil edilir ve abonelik sonlandırıldığında iade edilir. Tesislerde tüketilebilecek maksimum doğalgaz miktarı hesaplanırken gerçek tüketimden ziyade gaz yakıcı cihazların toplam kurulu gücü baz alınır. Bu yüzden kurulu güç ne kadar yüksekse güvence bedeli de o denli yüksek olur. Tesis sürekliliği göz önüne alındığında güvence bedeli de bir maliyet kalemi olarak düşünülebilir. Sulu radyant panellerde kurulu gücün düşük olması bu açıdan borulu radyant ısıtıcılara karşı ciddi bir avantaj yaratır.

 

 • Sulu radyant paneller ihtiyaç duyulması halinde ısıtmanın yanında soğutma (serinletme) için de kullanılabilir. Borulu radyantlarda böyle bir opsiyon mevcut değildir.
Sulu Radyant Isıtma Sisteminin Seramik Radyant Isıtma Sistemlerine Göre Avantajları;
 • Sulu radyant paneller ile seramik radyant ısıtıcılara kıyasla işletme maliyetlerinde %35’e varan oranlarda tasarruf elde edilebilir. Sistem verimi seramik radyantlara göre oldukça yüksektir. Radyant ısıtıcılarda sistem verimi; yanma verimi, termal verim, radyant verimi, kontrol verimi ve tasarım veriminin toplamından oluşur. Sulu radyant panellerde yanma verimi kullanılan sisteme bağlı olarak optimize edilebilirken, seramik radyant ısıtıcılarda bu değer sabit ve cihaza bağlıdır. Yoğuşmalı sistemler, ısı pompaları vb. yüksek verimli sistemler kullanılarak sulu radyant paneller ile sadece yanma veriminden %18 civarında tasarruf etmek mümkündür. Sulu radyant panellerde radyant verim %79 gibi çok ciddi değerlere ulaşabilirken, standart seramik radyantlarda bu değer ortalama %60 civarındadır. Sulu radyant panellerde ihtiyaca göre su sıcaklığı ve debi ayarı yapılabilir, modülasyonlu ısıtma sistemleri sayesinde kontrol verimi %99 gibi değerlere ulaşabilir. Seramik radyantların ise kademeli ve modülasyonlu modelleri mevcuttur ancak modülasyonlu seramik radyantlar dahi değişken ısıtma ihtiyaçlarına sulu radyant paneller kadar hassas karşılık veremezler. Sulu radyant panellerin sonsuz tasarım olanakları da verimliliği maksimize etmede ciddi katkılar sağlar.

 

 • Sulu radyant paneller seramik radyantlara oranla daha homojen bir ısıtma sağlar.
SERAMİK RADYANT GRAFİĞİ
SULU RADYANT GRAFİĞİ

Seramik radyant ısıtıcılar ağırlıklı olarak noktasal ısıtma için tasarlanmış cihazlardır. Dolayısıyla ışınım ile taradıkları alan asılma şekli ve açısına göre değişiklik gösterse de genel itibariyle sulu radyant paneller ile kıyaslandığında oldukça düşüktür. 900 °C civarındaki yüksek yüzey sıcaklıkları dolayısıyla ışınım ile taranan alanda hissedilen sıcaklık, taranmayan alana göre çok daha fazladır. Sulu radyant paneller ise daha geniş yüzey ve etki alanları sayesinde ısıtılmak istenen yüzeylerin tamamını homojen bir şekilde ısıtır. Seramik radyantların yüzey alanları ve dolayısıyla etki alanları küçük olduğundan mahaldeki yüzeylerin tamamının taranması oldukça güçtür.

 

 • Sulu radyant paneller geniş yüzey alanları ve nispeten düşük yüzey sıcaklıkları sayesinde, seramik radyantların yüksek yüzey sıcaklıkları dolayısıyla yarattığı rahatsızlığı yaratmaz ve çok daha konforlu bir ısıtma sağlar. Sulu radyant panellerde mahalin tamamı ısıtıldığından soğuk bölge bulunmaz.

 

 • Seramik radyant ısıtıcılarda borulu radyant ısıtıcılarda olduğu gibi bir baca uygulaması mevcut değildir. Yanma sonucu açığa atık gazlar ortama salınır. Bu atık gazların ortamdan uzaklaştırılması adına seramik radyantların her bir kw’ı için minimum 10 m³/h havalandırma yapılmalıdır. Bu değer mahalin standart havalandırma ihtiyacının çok üzerindedir. İlave havalandırma ihtiyacı hem elektrik hem de ekstra ısı kaybına sebep olacağından ilave doğalgaz tüketimine sebebiyet verecektir.

 

 • Seramik radyant uygulamalarında her cihaz girişine bir doğalgaz hattı çekilmesi ve emniyet ekipmanlarının kurulumunun yapılması gereklidir. Ciddi bir borulama ve işçilik gerektirir. Sulu radyant ısıtma sisteminde ise paralel radyant hatlar boyunca çekilecek sıcak ve soğuk su boruları sistemin çalışması için yeterlidir.

 

 • Sulu radyant panellerde herhangi bir doğalgaz veya elektrik bağlantısı mevcut değildir. Dolayısıyla mahalde sulu radyant panel kaynaklı bir yangın veya kaçak riski oluşmaz. Seramik radyantlarda ise açık alevli cihazlar olduğundan kaçak ve yangın riski mevcuttur. Bunun yanında seramik radyant ısıtıcılarda yüzey sıcaklıkları çok yüksek olduğu için tutuşma ihtimali bulunan malzemelerin (tekstil parçaları vb.) veya yanıcı çözeltilerin bulunduğu mahallerde kullanılması çok risklidir.

 

 • Sulu radyant panellerde hiçbir hareketli parça bulunmadığı için arıza riski yoktur, bakım ve servis maliyetleri çok düşüktür. Sulu radyant panellerin garanti süresi 10 yıl, kullanım ömrü ise ortalama 50 yıldır. Seramik radyantlarda ise seramik plaka yüzeylerinin düzenli olarak temizlenmesi gereklidir. Yüksek adetlerde kullanılmaları dolayısıyla bakım ve servis maliyetleri yüksektir. Garanti süresi üreticiden üreticiye değişmekle beraber maksimum kullanım ömrü 10-15 yıl civarındadır.

 

 • Seramik radyant ısıtıcılar için doğalgaz veya LPG dışında başka bir yakıt kullanmak mümkün değildir. Ancak sulu radyant paneller sıcak su ile çalıştığı için panellerin sıcak su üretebilecek herhangi bir ısı kaynağı ile çalışması mümkündür. Dolayısıyla sulu radyant paneller doğalgaz, LPG, biogaz, pelet, talaş, odun, kömür, elektrik (ısı pompası veya elektrikli kazan-kombi) gibi yakıtlar ve bunun yanında buhar, jeotermal enerji veya tesisten elde edilecek herhangi bir atık ısının eşanjörler vasıtasıyla suya aktarılması ile kullanılabilir.

 

 • Proses sonucu kullanılmayan ısı veya yakıldığında enerji kaynağı olabilecek atıklar (talaş gibi) açığa çıkaran tesislerde sulu radyant paneller kullanılarak tesis ısıtması çok düşük maliyetler ve hatta sıfır maliyet ile gerçekleştirilebilir. Seramik radyant ısıtıcılarda bu atıkların kullanılması mümkün değildir.

 

 • Seramik radyant ısıtıcılar sulu radyant ısıtıcılara oranla çok düşük yüzey alanına sahip olduğundan etki alanları çok daha düşüktür. Dolayısıyla belirli bir alanın ısıtılması istendiğinde sulu radyant paneller ihtiyaç duyulan kapasiteye bire bir uygun olacak şekilde tasarlanabilirken, seramik radyant ısıtıcılarda istenilen etki alanının sağlanması için kapasitenin ihtiyacın çok üzerinde seçilmesi gerekebilir. Bu da kurulu gücün yükselmesine sebep olur. Gaz firmaları doğalgaz aboneliği alacak ve organize sanayi bölgeleri dışındaki tesislerden güvence bedeli tahsil eder. Bu güvence bedeli iki ay süresince tesiste tüketilebilecek maksimum doğalgaz bedeli üzerinden hesaplanır, abonelik esnasında tahsil edilir ve abonelik sonlandırıldığında iade edilir. Tesislerde tüketilebilecek maksimum doğalgaz miktarı hesaplanırken gerçek tüketimden ziyade gaz yakıcı cihazların toplam kurulu gücü baz alınır. Bu yüzden kurulu güç ne kadar yüksekse güvence bedeli de o denli yüksek olur. Tesis sürekliliği göz önüne alındığında güvence bedeli de bir maliyet kalemi olarak düşünülebilir. Sulu radyant panellerde kurulu gücün düşük olması bu açıdan seramik radyant ısıtıcılara karşı ciddi bir avantaj yaratır.

 

 • Sulu radyant paneller ihtiyaç duyulması halinde ısıtmanın yanında soğutma (serinletme) için de kullanılabilir. Seramik radyantlarda böyle bir opsiyon mevcut değildir.