Sulu Radyant Panel

Endüstriyel Isıtma Sistemleri

Radyant ısıtma, aynı ortamda bulunan sıcak bir cismin, kendinden daha düşük sıcaklıktaki diğer bir cisme elektromanyetik dalga enerjisi ile ısı transferi yapmasıdır. Bu, ısının bir cisimden kendisini çevreleyen yapılara aktarılmasını sağlayan bir olgu olan ışınım etkisinden kaynaklanmaktadır. Işınım, soğuk bir yüzeyin, kendisinden daha yüksek sıcaklığa sahip bir yüzeyin içerdiği veya oluşturduğu ısıyı emdiği doğal bir mekanizmadır. Absorbe edilen ısı, termal radyasyon yoluyla aktarılan ısıdır. Işınımda ortamda bulunan hava ısı transferini engellemez, önce ortamdaki cisimler, daha sonra tüm ortam havası ısınır. Güneşin Dünya’yı ısıtması da bu prensibe dayanır.

%40'a Kadar Tasarruf Edin;

Sulu radyant ısıtma sistemi diğer ısıtma sistemlerine göre %40’a kadar enerji tasarrufu sağlayabilmektedir. Tesislerin tavanına eşit dağılımlı olarak asılan paneller ortamda doğal ve konforlu bir ısıtma sağlamaktadır.

Güvenlik:
Verim:
Tasarruf:
Konfor:

KONFORLUDUR

Homojen sıcaklık dağılımı sağlar.

Herhangi bir hava akımı oluşturmaz.

Yüksek ışınım etkisi sayesinde ekstra konfor yaratır.

Yarattığı yüksek zemin sıcaklıkları sayesinde optimum konfor sağlar.

GÜVENLİDİR

Kesinlikle yangın riski taşımaz!

Parlama ve patlama riski yoktur.

Mahal içerisinde atık gaz veya doğalgaz kaçağı riski yoktur.

SAĞLIKLIDIR

Ortam havasına herhangi bir yanma gazı salınmadığından ortam havası temizdir.

Herhangi bir hava akımı oluşturmadığından toz ve partikül sirkülasyonu yaratmaz.

"SRP TERCİH EDENLER"

Her geçen gün daha fazla tesisin ısınması için çözüm oluyoruz.

'dan Bu Yana
0
Ülkede
0
Markanın
0
m² Alanında Isınma Çözümü
0