Entegre Yönetim Sistemi Politikamız;

Neoplant Mühendislik Olarak;

Paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, topluma, çevreye ve çalışanlara karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmek ve hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek amacıyla;

 • Müşteri talepleri doğrultusunda hızlı, kaliteli, verimli, işlevsel tasarımlar ortaya koyarak kaliteli üretim ve hizmet anlayışımız ile müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamayı, buna paralel olarak müşteri memnuniyetini en üst seviyede gerçekleştirmeyi,
 • Ulusal ve uluslararası yasal şart ve standartlara ödün vermeden uymayı,
 • Entegre Yönetim Sistemleri performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
 • Üretim ve hizmetlerimizde kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunması, iklim değişikliği etkilerinin azaltılması, biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması kapsamında sürdürülebilir kaynak kullanımı ilkesiyle doğal kaynakları ve enerjiyi etkin ve verimli kullanmayı,
 • Çevrenin ve insan sağlığının korunmasının, insanlığın ortak sorumluluğu olduğu bilinciyle çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızda çevre duyarlılığının oluşturulmasına ve artırılmasına katkıda bulunmayı,
 • Çalışanlarımızın ve ürünlerimizin uygulandığı müşteri tesislerindeki çalışanların çalışma koşullarını iyileştirmek için önlemler almak, çalışma alanlarında sağlıklı, güvenli ve konforlu bir ortam oluşturmak,
 • Üretim ve hizmetlerimizde “Sıfır Atık” ilkesinden yola çıkarak atıkları kaynağında azaltmayı, mümkünse geri kazanımını ve yeniden kullanımını aksi takdirde güvenli bertarafını sağlamayı,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek potansiyel her türlü sağlık, emniyet ve çevre risklerini belirleyip, risklerin azaltılması ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması amacıyla düzenli kontroller yapmayı, azaltılamayanlar için ise koruyucu önlemler almayı,
 • Çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve müşterilerimizi çevre ve iş sağlığı konularında bilinçlendirmeyi,
 • Çalışanlarımıza sürekli yatırım yaparak çalışan yetkinliğini artırmayı ve çalışan memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı, Entegre Yönetim Sistemlerinde etkin şekilde yer almalarını sağlayarak farkındalıklarını artırmayı ve aktif danışma ve katılım sistemini sürdürmeyi,
 • Teknik kapasitesi yüksek genç ve dinamik kadromuz ile sektördeki gelişmeleri yakından takip etmeyi, son teknoloji sistemleri ürün ve hizmetlerimize başarıyla entegre ederek sektördeki ihtiyaçlar için konfor ve performanstan ödün vermeden enerji verimliliğini maksimum noktalara çıkartacak çözümler sunmayı,
 • Tesis verimliliğine bütüncül bir yaklaşımla bakarak en üst seviyede müşteri memnuniyeti yaratmanın yanı sıra, küresel ısınma tehdidiyle karşı karşıya olan Dünyaya karşı sorumluluklarımızı, enerji tüketimi ve dolayısıyla karbon salınımının mümkün olan en düşük seviyelerde tutulmasına olanak sağlayacak çözümlerimiz ile yerine getirmeyi, 

Taahhüt ederiz.