S.S.S.

Sık Sorulan Sorular;

1. Sulu Radyant çok yeni bir sistem, daha önce hiç duymadık, problem yaşamaz mıyız?

Sulu radyant ısıtma yeni bir teknoloji değildir. Günümüzden 60 yıl önce dahi sulu radyant ısıtma kullanılmaktaydı. Bu teknolojinin yeni bir teknoloji olduğunun düşünülmesinin sebebi enerji verimliliği ve konfora artan talep dolayısıyla sulu radyant panellerin yeni yeni yaygınlaşmasından kaynaklanmaktadır. Ülkemizde tamamladığımız sulu radyant projelerimizin tamamında büyük bir konfor ve memnuniyet yaşanmaktadır. Dolayısıyla hiçbir problem yaşanmayacaktır.

2. Radyatöre çok benziyor, aynı değil mi?

Radyatörler ısısının %80’ini konveksiyon ile aktarırken sadece %20’sini ışınım ile aktarmaktadır. Dolayısıyla radyatörler için radyant ısıtıcı demek doğru değildir.

3. Radyatörü tavana bağlasak aynı işlevi görmez mi?

Öncelikli olarak ortamdaki havayı ısıtan radyatörlerin aksine, sulu radyant paneller öncelikli olarak ışınım yoluyla etki alanlarında bulunan nesneleri ısıtırlar. Radyatörler konveksiyon yani hava hareketi yoluyla ısı aktarımı sağlamak üzere tasarlanmışken, sulu radyant paneller konveksiyonu minimum düzeyde tutmak üzere tasarlanmıştır. Dolayısıyla sulu radyant paneller, tavana asılmış radyatörler olarak değerlendirilemez.

4. Isınan hava yükselir, o zaman yerden ısıtma sulu radyant ısıtma sistemine göre daha doğru bir çözüm değil midir?

Yerden ısıtma da radyatörler gibi konvektif bir ısıtma sistemidir. Dolayısıyla bu sistemde de ortam havasının ısıtılması esastır. Konvektif sistemlerin kurgulanmasında ısınan havanın yoğunluğunun azalmasına bağlı olarak yükselmesi dikkate alınır. Ancak sulu radyant paneller ısı aktarımını radyasyon (ışınım) yoluyla gerçekleştirirler. Işınım yoluyla aktarılan ısı, aşağıya da dahil olmak üzere kaynağının işaret ettiği yönde yayılabilir. Işınım ortam havası ısıtılmadan doğrudan etki alanında bulunan nesnelerin ısıtılmasına olanak sağlar. 

Buna en iyi örnek; güneşin radyant ısısının 90 milyon milden fazla mesafe kat ettikten sonra dünyaya ulaşıp yer yüzünü ısıtmasıdır. Bunun yanında sulu radyant ısıtma sistemleri yüksek dirençli zemin kaplamalarından etkilenmediğinden daha verimli ve tozlu ortamlarda hava ile beraber hareket ederek yükselebilecek partikülleri hareketlendirmediğinden daha konforlu bir ısıtma sağlayabilir.

5. Ortamı Aparey veya fancoil gibi üfleme yoluyla ısıtan cihazlar ile ısıtmamız, gördüğü nesneyi ısıtan sulu radyant ısıtmaya göre daha fazla konfor sağlamaz mı?

Konforlu bir ısıtma sağlamak için insanların veya nesnelerin içerisinde bulunduğu büyük hava kütlesini ısıtmak şart değildir. Aksine sulu radyant ısıtma güneşin ısıtmasının ufak bir simülasyonu olduğundan daha doğal bir ısınma hissiyatı yaratır. Bunun yanında havanın ısıtılması birçok durumda ilave enerji tüketimlerine ve konforsuzluklara yol açabilir. Yüksek tavanlı yapılarda ısıl tabakalaşma etkisinden dolayı ısıtılması istenmeyen bölgeler (tavan altı bölge) daha yüksek sıcaklıklara ulaşırken, ısıtılmak istenen bölge (çalışma bölgesi) daha düşük sıcaklılarda kalır. Bu durum ısıtmada konforsuzluk yaratırken aynı zamanda ısıtılması istenmeyen bölgelerin sıcaklıklarını aşırı yükselttiğinden ısı kayıplarını arttırır ve enerji israfına yol açar. 

Hava ile ısıtmanın bir diğer dezavantajı da ısınan havanın yoğunluk farkı sebebiyle mahal içerisindeki kaçak noktalarında (kapılar, pencereler vb.) öbekleşerek homojen olmayan bir ısı dağılımı oluşturmasıdır. Bu da yine konforsuzluğa ve ilave enerji tüketimine sebebiyet verir. Üflemeli sistemlerde ortamda sürekli bir hava hareketi ve gürültü mevcuttur. Hava hareketi özellikle partikül ve toz hareketine sebebiyet vereceğinden ortam havasının kalitesini bozar ve sağlıksız bir ortam yaratabilir. Bununla beraber üflemeli ısıtmada üfleme sıcaklığı belirli bir değerin altına düştüğü takdirde üflenen hava sıcaklığı ortam sıcaklığının üzerinde dahi olsa ısınma hissi yerine serinleme hissi yaratabilir. 

Bu da ihtiyaç duyulmasa dahi ısı üretecinin çıkış suyu sıcaklığının belirli bir değerin altına düşürülememesine ve dolayısıyla düşük verimde çalışmasına ve yüksek enerji tüketimine sebep olur. Üflemeli ısıtma için bahsedilen bu dezavantajların hiçbiri sulu radyant paneller için geçerli değildir.

6. Sulu radyant panellerde ısıtma tavandan yapıldığı için başımızın aşırı ısınması ve bu durumun bize rahatsızlık vermesi gibi bir sonuç söz konusu olacak mıdır?

Sulu radyant panel tasarımı ve montajı doğru yapıldığı takdirde bu gibi bir durumun oluşması söz konusu değildir. Sistem tasarımı panellerin asılma yüksekliğine bağlı olarak etki alanı, ihtiyaç duyulan ısıl kapasite ve su sıcaklığı değerleri göz önüne alınarak yapılır. Borulu veya seramik radyant ısıtıcıların aksine sulu radyant panellerin yüzey sıcaklıkları su sıcaklığına bağlı olarak kontrol edilebilir ve geniş yüzey alanı sayesinde birim ısıl kapasite için etki alanı çok daha yüksek olduğundan sistem doğru tasarlandığı takdirde aşırı ısınma sonucu bir konforsuzluk oluşma ihtimali yoktur.

7. Tavana asılan Sulu Radyant Isıtma Panelleri ortamda çirkin bir görüntü yaratmaz mı?

Sulu radyant paneller çirkin bir görünüm yaratmaktan ziyade alternatifleri ile kıyaslandığında mahal içerisindeki borulama miktarını azalttığından, herhangi bir baca veya ilave havalandırma ihtiyacı bulunmadığından az yer kaplamasından ve ara kapakları sayesinde yekpare bir görüntü sağlamasından dolayı oldukça şık ve sade bir görünüm sağlar.

8. Sulu Radyant Panelleri, Borulu Radyant Isıtıcılara göre neden tercih etmeliyim?
KARŞILAŞTIRMALAR linkini ziyaret ederek “Sulu Radyant Isıtma Sisteminin Borulu Radyant Isıtma Sistemlerine Göre Avantajları” bölümünden detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.
9. Sulu Radyant Panelleri, Seramik Radyant Isıtıcılara göre neden tercih etmeliyim?

KARŞILAŞTIRMALAR linkini ziyaret ederek “Sulu Radyant Isıtma Sisteminin Seramik Radyant Isıtma Sistemlerine Göre Avantajları” bölümünden detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

10. Sulu Radyant Panelleri, Hava Apareylerine göre neden tercih etmeliyim?
KARŞILAŞTIRMALAR linkini ziyaret ederek “Sulu Radyant Isıtma Sisteminin Konveksiyonel Isıtma Sistemlerine Göre Avantajları” bölümünden detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.
11. Köprü vinçlere zararı olur mu? Isı kalkanı gerekli mi?

Sulu radyant panellerin gazlı radyantlara göre en büyük avantajlarından bir tanesi yüzey sıcaklıklarının düşük olmasıdır. Yüzey sıcaklıkları düşük olduğu için köprü vinçlere herhangi bir zarar vermez, ısı kalkanına gerek yoktur.

12. Sulu radyant panelleri açılı asarsak ne olur?

Sulu radyant panellerin açılı asılması mümkündür, ısıl güçte herhangi bir değişiklik olmaz. Ancak panellerin açılı asılması durumunda konveksiyonel kayıplar artacağından panellerin radyant verimleri düşecektir. Dolayısıyla amacına tam olarak hizmet edeceğini söylemek mümkün değildir.

13. Sulu radyant panelleri açık alanda ve kafelerde kullanılabilir miyiz?

Sulu radyant paneller noktasal ısıtmadan ziyade alanın tamamının konforlu bir şekilde ısıtılması için daha uygundur. Geniş yüzey alanı ihtiyacı da göz önüne alındığında sulu radyant panellerin açık alanlarda ve kafelerde kullanılması mümkün olsa da mantıklı bir çözüm değildir.

14. Sulu radyant panellerin sökülüp takılma imkanı var mı?

Sulu radyant panellerin sökülüp takılması bağlantı şekli ile doğrudan ilişkilidir. Pressfittings ile bağlanmış panellerin sökülüp takılması mümkün olsa da güçtür. Ancak rakorlu bağlantı opsiyonu değerlendirildiği takdirde paneller rahatlıkla sökülüp takılabilir.

15. Sulu radyant paneller içeriyi kaç saatte istenilen sıcaklığa getirir?

Ortamın rejime girme süresi sistemin devreye girdiği andaki ısıl kayıplar, mahal büyüklüğü ve ısıtıcı ısıl kapasitesi ile doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla ortamın istenilen sıcaklığa ulaşması ısıtma sisteminden bağımsız olarak değerlendirilir ve ancak proje özelinde belirlenen zaman dilimi için hesaplanabilir.

16. Sulu radyant panelleri güneş enerjisi ile ısıtabilir miyiz?

Teorik olarak sulu radyant panelleri güneş enerjisi de dahil olmak üzere her türlü ısı kaynağı ile ısıtmak mümkündür. Ancak güneş enerjisi özelinde bir değerlendirme yapmak gerekirse, güneş enerjisinden maksimum verimin alınacağı dönemin yaz, minimum verimin alınacağı dönemin ise kış dönemi olacağı söylenebilir. Isıtma ihtiyacının en yoğun olacağı dönemin de yine kış dönemi olacağı değerlendirilir ise güneş enerjisi yatırımının genel itibariyle ısıtma için uygun bir yatırım olduğunu söylemek güçtür.

17. Sulu radyant panellerde minimum kaç derece su ile ısıtma yapabiliriz?

Teorik olarak iki yüzey arasında çok küçük dahi olsa bir sıcaklık farkı mevcut ise, bu yüzeyler arasında sıcaklığı yüksek olan yüzeyden düşük olan yüzeye ışınım ile ısı aktarılabileceği söylenebilir. Dolayısıyla sulu radyant panellere 40 C civarında su göndererek dahi ısıtma yapmak mümkündür. Ancak bu sıcaklık değerlerini tasarım değeri olarak kullanmak sulu radyant panel yüzey alanını çok fazla arttıracağından bu gibi düşük sıcaklıkların geçiş mevsimlerinde, yani ısıl kayıpların nispeten düşük olduğu dönemlerde, kullanılıp tasarımın daha yüksek sıcaklık değerlerine göre yapılması tavsiye edilir.

18. Sulu radyant panellere kaç derece su vermemiz gerekiyor?

Sulu radyant paneller 40 °C ile 110 °C arasındaki su sıcaklıklarında kullanılabilir.

19. Sulu radyant paneller otomasyona uygun mudur? Uzaktan erişim opsiyonu mevcut mudur?

Sulu radyant paneller iki yollu veya üç yollu motorlu vanalar ve termostatlar vasıtasıyla lokal olarak kontrol edilebildiği gibi merkezi bir otomasyon sistemi tarafından da kontrol edilebilir. Otomasyon sisteminin ve termostatların niteliğine bağlı olarak uzaktan erişim opsiyonu da sağlanabilir.

20. Sulu radyant panellerin diğer sistemlere göre daha verimli olmasının sebebi nedir?

Radyant bir sistemin ısıl verimliliği yanma verimi, termal verim, radyant verimi, kontrol verimi ve tasarım veriminin toplamından oluşur. Sulu radyant panellerin alternatif sistemlerden daha yüksek verimli olmasının temel etkenleri yanma verimi, radyant verimi ve kontrol verimidir. Sulu radyant paneller alternatif sistemlerin aksine çok düşük su sıcaklıklarında çalışabildiği için yoğuşma veriminden maksimum şekilde yararlanılabilir ve dolayısıyla sulu radyant panellerin yanma verimleri alternatif sistemlere göre oldukça yüksektir. Radyant verimi aktarılan ısının hangi oranda ışınım ile aktarıldığını ifade eden değeridir. Sulu radyant panellerde konveksiyonel kayıplar minimum olduğundan, radyant verimi alternatif sistemlere göre çok daha yüksektir. 

Sulu radyant panellerde doğru bir otomasyon kurgusu ile hem sıcaklık hem de debi kontrolü yapılabildiğinden tam olarak ihtiyaç duyulan ısı sağlanarak istenilen sıcaklık stabil tutulabilir. Bu da ağırlıklı olarak kademeli çalışan alternatif ısıtma sistemlere göre ekstra bir verim avantajı sağlamaktadır. Sulu radyant panellerin alternatif sistemler ile detaylı karşılaştırılmasını KARŞILAŞTIRMALAR sayfasından inceleyebilirsiniz.

21. Sulu radyant panelleri eski kazan dairesi ile kullanabilir miyim? Mevcut apareyleri sulu radyant ile değiştirebilir miyim?

Sulu radyant paneller kazan, pompa ve genleşme tankı kapasiteleri kontrol edilmek kaydıyla mevcut kazan daireleri ile kullanılabilir. Aparey yerleşimleri, boru çapları ve panel tasarımına bağlı olarak mevcut aparey tesisatlarını da sulu radyant panellerin beslenmesinde kullanmak mümkündür.

22. Radyant sistemlerindeki ışınımın insan sağlığına zararı var mıdır?

Sulu radyant ısıtma sistemleri için ışınımın etkinlik alanı kızılötesi ışınların dalga boyu aralığı ile sınırlıdır. Kızılötesi radyasyon, vücudumuz bunu ısı şeklinde algıladığı için termal radyasyon olarak da adlandırılır. Kızılötesi radyasyon, her gün birçok farklı biçimde karşılaşabileceğimiz doğal bir radyasyondur ve insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etkisi bulunmamaktadır.

23. Kazan dairesi ie radyantlar arasındaki borulamada ciddi enerji kaybı yok mu?

Kazan dairesi ile sulu radyant paneller arasındaki borulamada oluşacak enerji kaybı boruların geçtiği güzergah, boru güzergahınını ısıtılan veya ısıtılmayan alan olması, izolasyon miktarı, ortam sıcaklığı ve su sıcaklığı gibi bir çok etkene bağlıdır. Borular ısıtılan alanlardan geçiyorsa bu alanlarda borulardan mahale aktarılan enerji kayıp olarak kabul edilmez. Borular dış ortamdan veya ısıtılmayan alanlardan geçiyorsa bu durumda bir enerji kaybı oluşacaktır ancak doğru izole edilmiş borular ve doğru tasarlanmış güzergahlar ile oluşacak enerji kayıplarını ihmal edilebilir düzeyde tutmak mümkündür.

24. İç ortam sıcaklığı ne olmalıdır?

Optimum iç ortam sıcaklıkları mahal, iş kolu ve çalışanların fiziksel aktivitelerine göre farklılık göstermektedir. Rehva’nın bu konuda hazırladığı mahal ve aktiviteye göre minimum ve konfor sıcaklıkları tablosu tasarım için yol gösterici olabilir.

Farklı aktivite seviyeleri için minimum ve konfor çalışma sıcaklıkları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

İNSAN AKTİVİTESİ, MAHAL Min. ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C) KONFOR ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)
Dinlenme durumu 19 22-24
Çok hafif fiziksel aktivite (örgü, biçki, dizgi, dikiş ve çizim atölyelerinde çalışanlar vb.) 18 20-22
Hafif fiziksel aktivite (alet-makine imalatı, kaynak atölyesi ve mutfaklarda çalışanlar vb.) 16 18-20
Orta derecede fiziksel aktivite (demir-döküm atölyeleri, haddehaneler ve takım tezgahlarında çalışanlar vb.) 14 16-18
Ağır fiziksel aktivite (marangozhane, hafriyatçı ve kürek kullanılan atölyelerde çalışanlar vb.) 10-12 14-16
Oturma alanları, ofisler 19 22-24
Sınıflar, yemekhaneler 18 20-22
Toplantı odaları 16-18 18-22
Spor salonları, oyun alanları 10-12 14-16
Konferans salonları 15-16 18-20
25. Sulu radyant panellerdeki borular tıkanabilir mi? Çürüyüp delinebilir mi?

Uygulamalarımızda sulu radyant panellerimizin optimum verimde ve uzun ömürlü çalışabilmesi için tavsiye ettiğimiz su şartları değerleri sağlandığı ve tesisatta gerekli pislik tutucu, tortu pislik ayırıcı  vb. ekipmanlar doğru şekilde kullanılıp, bakımları düzenli yapıldığı takdirde tıkanma, çürüme ve delinme riskleri yok denecek kadar azdır. Sulu radyant panellerimizin ortalama kullanım ömrü 50 yıldır.

26. Sistemde su sızıntısı olabilir mi?

Uygulamalarımızda özel bir durum olmadığı takdirde pressfittings uygulamasını tercih etmekteyiz. Bu sebeple su sızıntısı riski minimumdur.

27. Sulu radyant panellerde havalandırma ihtiyacı var mıdır?

Seramik plakalı radyant ısıtıcılarda olduğu gibi atık gazların ortama salınması kaynaklı bir havalandırma ihtiyacı sulu radyant panellerde mevcut değildir. Mahal için gerekli konfor havalandırmasının ise ısıtma sistemine ilave bir yük getirmemesi veya gelecek yükün minimumda tutularak daha yüksek verimli bir çalışma sağlanabilmesi için havalandırma ihtiyacının ısı geri kazanımlı havalandırma üniteleri ile sağlanmasını öneriyoruz.

28. Panel yüzeyi kirlenince verim düşer mi?

Sulu radyant paneller, diğer radyant ısıtıcılardaki gibi ısının bir yansıtıcı vasıtasıyla yönlendirilmesi mantığı ile çalışmaz. Bu sebeple kirlenmenin oluşturacağı verim düşümü, diğer radyant ısıtıcılara oranla çok daha düşük ve ihmal edilebilir düzeydedir. Buna rağmen yoğun kirli ortamlarda sistemin en verimli şekilde çalışabilmesi adına panel yüzeylerinin belirli aralıklarla temizlenmesi tavsiye edilir.

29. Sulu radyant uygulamaları için bir minimum ve maksimum yükseklik sınırı var mıdır?

Sulu radyant paneller sıcaklık farkları ve ısıtıcı yüzey alanları göz önünde bulundurularak 2,5 m’den 40 m yüksekliğe kadar uygulanabilir. Minimum asma yükseklikleri, panel genişlikleri ve sıcaklık farkları arasındaki bağıntı aşağıdaki tablodan incelenebilir.

SICAKLIK FARKI
DT
PANEL GENİŞLİKLERİ / ASMA YÜKSEKLİKLERİ
300mm 600mm 900mm 1200mm 1500mm
70K 2,20m 2,60m 3,00m 3,40m 3,70m
60K 2,10m 2,40m 2,70m 3,00m 3,30m
50K 2,10m 2,30m 2,50m 2,70m 2,90m
40K 2,00m 2,10m 2,20m 2,40m 2,50m

DT = ((Gidiş Suyu Sıcaklığı + Dönüş Suyu Sıcaklığı) / 2) – İç Ortam Sıcaklığı.