Alternatif Sistemler

Konveksiyonel (hava ile) Isıtma;

Konveksiyonel ısıtma sistemleri ortam havasının bir ısı değiştirici veya üreteci üzerinden bir fan vasıtasıyla geçirilip ortama üflenmesi prensibi ile çalışır. En çok kullanılan konveksiyonel ısıtma cihazları apareylerdir. Apareylerin elektrikli, doğalgazlı, sulu bataryalı, radyal – aksiyal fanlı, duvar – tavan tipi vb. gibi farklı modelleri bulunsa da tamamı cihaz içerisinde havaya aktarılan ısıyı fan ve dolayısıyla hava hareketi ile istenilen bölgeye aktarma mantığıyla çalışır. 

Sıcak hava üflenerek ısıtılan yerlerde, sıcak havanın yoğunluğu soğuk havadan daha az olduğundan, sıcak hava yükselerek ortamın tavanında birikir. Bu durumda, tavan yüksekliği arttıkça, tabandaki hava sıcaklığını arttırmak giderek zorlaşmaktadır.

Borulu Radyant Isıtma;

Borulu radyant ısıtıcıların tek yakıcılı (düz tip – u tipi) ve çok yakıcılı (D-E-F-H tipi vb.) gibi farklı modelleri bulunsa da çalışma prensipleri çok benzerdir. Yakıcı hazne içerisinde yanan gaz, fan yardımı ile özel kaplamalı borular içerisinde ısısını boruya aktararak ilerler ve baca vasıtasıyla mahali terk eder.

Boru üzerinde bulunan reflektör, borudan yayılan ısıyı zemine doğru yansıtarak ortam ısıtmasını gerçekleştirir. Borulu radyantlarda boru üzerindeki sıcaklıklar ortalama 650 C (giriş) ile 150 C (çıkış) arasında değişmektedir.

Seramik Plakalı Radyant Isıtma;

Seramik radyant ısıtıcılar açık alevli radyant ısıtıcılar olarak da adlandırılır. Seramik radyant ısıtıcıların çalışma prensibi gazın orifis içine girdiğinde oluşturduğu ventüri etkisiyle ortamdan uygun miktarda hava emilerek hava-gaz karışımının oluşturulmasına dayanır. Hava gaz karışımı seramik plakalara ulaştığında plakalar üzerindeki deliklerden dışarı çıktığı anda yanma gerçekleşir ve plaka yüzeyinde kısa bir alev oluşur. Oluşan alev seramik plakaları ısıtır ve ısınan plakaların oluşturduğu ışınım cihaz üzerindeki reflektörler vasıtasıyla istenilen bölgeye yönlendirilir.

Seramik plakalı radyant ısıtıcıların yüzey sıcaklıkları ortalama 900 C civarındadır. Seramik Plakalı radyant ısıtıcılarda yanma gazları ortama atılır, baca uygulaması yapılmaz.